ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Yahya Soyyiğit – Can Ellerinden Gelmişem

Yahya Soyyiğit Can Ellerinden Gelmişem İlahi Sözü

Can ellerinden gelmişem, fâni mekânı neylerem,
Ol mülke meylim salmışam, ben bu cihanı neylerem,
Aşkın şarabın içmişem, dil gülşenine göçmüşem,
Ben varlığımdan geçmişem, nam ü nişânı neylerem.

Dünyaya geldim gitmeye, ilm ile hilme yetmeye,
Aşk ile ân seyretmeye, ben în ü ânı neylerem,
Dilden dile bin terceman, varken ne söyler bu lisan.

Çün cân u dildir hem-zebân, nutk u beyânı neylerem,
Hakkı Cemii Halkdan müstağniyem Billahi ben,
Hallâk-ı alem var iken halk-ı zamanı neylerem.