ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Ömer Erengin – Cud Bi Lutfik

Ömer Erengin Cud Bi Lutfik İlahi Sözü

Cud bi-lutfik yâ ilâhî men lehû zâdün kalîl,
Yâ İlâhî! Azığı az olan şu garibe lutfunla bol bol ihsanda bulun.
Müflisün bi’s-sıdkı ye’tî inde bâbik yâ Celîl,
Ey Celîl olan Allah’ım, iflas etmiş olan bu kulun kapına sıdk ile gelmiştir.

Kulli nâri übridi ya Rabbi fî Hakk’ı kemâ,
Yâ Rabbî! Benim hakkımda ateşe: “Serin ve selâmet ol!” de.
Kulte kulnâ ya nâr-û kûni ente fî Hakkı’l-Halil,
Hz. Halîl hakkında: “Ey ateş, serin ve selâmet ol, dedik” buyurduğun gibi.

Ente Şâfî, ente Kâfî, fî mühimmâti’l-ümur,
Sen Şâfî(Şifâ veren)’sin, Sen Kâfî(yeterli gelen)’sin bütün mühim işlerde.
Ente Rabbî, ente Hasbî, ente lî ni’mel-Vekîl,
Sen benim Rabbim’sin, Sen her hususta bana yetersin, Sen benim için ne güzel bir Vekîl’sin.

Eyne Mûsâ, eyne Îsâ, eyne Yahyâ, eyne Nûh,
Nerede Mûsâ, nerede Îsâ, nerede Yahyâ, nerede Nûh?
Ente yâ Sıddîku âsî tüb ile’l-Mevle’l-Celîl,
Sen ey Sıddîk, isyankâr âsî! Celîl olan Mevlâ’ya tevbe et ve bütün varlığınla O’na yönel!