ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Ömer Erengin – Yalancı Dünyaya Aldanma

Ömer Erengin Yalancı Dünyaya Aldanma İlahi Sözü

Yalancı dünyâya aldanma yâhû,
Bu dernek dağılır dîvân eğlenmez.
İki kapılıdır vîrânedir bu,
Burda konan göçer mihmân eğlenmez.

Var ibâdet eyle Mevlâ yoluna,
Burda ne eylersen orda buluna.
Birgün sefer düşer berzah iline,
Otağı kalkacak sultân eğlenmez.

Ömür tamâm olur defter dürülür,
Sırât köprüsüyle mîzân kurulur.
Hakk’ın dergâhına kullar dirilir,
Buyruğu tutulur fermân eğlenmez.

Zâhid nice oldu bunca peygamber,
Hani Ömer Osmân Ali-yi Haydar.
Hani Habîbullâh Sıddîk-ı Ekber,
Burda gelen gider bir cân eğlenmez.

Hakk’ın ihsânını fikr eyleyegör,
Nimetine Ömer şükr eyleyegör.
Gece gündüz Hakk’ı zikr eyleyegör,
Hakk zikr olan yerde şeytân eğlenmez.