ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Ömer Erengin – Aşkın Kuluyuz

Ömer Erengin Aşkın Kuluyuz İlahi Sözü

Aşkın kuluyuz,
Mevleviyiz biz.
Sevgi yoluyuz,
Mevlevîyiz biz.

Başımda sikke,
Kâinât tekke.
Çâr cihet Mekke,
Mevlevîyiz biz.

Gelince vecde,
Eyleriz secde.
Kurân’a bende,
Mevleviyîz biz.

Beş vakit ezan,
Çağırır her an.
İsmine hayrân,
Mevlevîyiz biz.

Âhir ümmetiz,
Ehl-i sünnetiz.
Mest-i vahdetiz,
Mevlevîyiz biz.

Hilkât sebebi,
Muhammed Nebî.
Hakkın habîbi,
Mevlevîyiz biz.

Hazret-i Sıddık,
Resûl’e sâdık.
Yoluna âşık,
Mevlevîyiz biz.

Hazret-i Ömer,
Fâruk-ül beşer.
Adl ile söyler,
Mevlevîyiz biz.

Hazret-i Osman,
Şehid-i Kur’ân.
Ne bilsin nâdân,
Mevlevîyiz biz.

Hazret-i Ali,
Hidâyet eli.
İkrâr vereli,
Mevlevîyiz biz.

Yâ Hazret-i Pîr,
Ol bize dest-gîr.
Ezelden takdîr,
Mevlevîyiz biz.

Abd-i rû siyah,
Acısın Allah.
Her seherde ah,
Mevlevîyiz biz.