ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Hadi Öztürk – Canu Dilden

Hadi Öztürk Canu Dilden İlahi Sözü

Cân-u dilden diyelim,
Lâ ilâhe illallah.
Hakk yoluna girelim,
Lâ ilâhe illallah.
Muhammed Resûlallah.

Hakk’a götürür bu yol,
Habîb-i Hakk’a kul ol,
Aşk ile deyüp bol bol,
Lâ ilâhe illallah,
Muhammed Resûlallah.

Âsâr-ı nefsi siler,
Kalbi beytullahider,
Hakk diyen Hakk’a gider,
Lâ ilâhe illallah,
Muhammed Resûlallah.

Biz Bu Gülistanın Bülbülleriyiz.
Biz Bu Gülistanın Bülbülleriyiz.

Bahçe-i Rindanın sümbülleriyiz.
Bahçe-i Rindanın sümbülleriyiz.

Biz secde ederiz Cemal-i yâre.
Biz secde ederiz Cemal-i yâre.

Vuslata olmaz başka bir çare,
Başka bir çare.

Vuslata olmaz başka bir çare,
Başka bir çare.

Biz gayret ile maksuda ereriz.
Biz gayret ile maksuda ereriz.

Fırsat bulup gülistanı gezeriz,
Ey dost gezeriz.

Fırsat bulup gülistana gireriz,
Ey dost gezeriz.

Biz münkiri müminlerden seçeriz.
Biz münkiri müminlerden seçeriz.

Mal-u canı terk eyleyip geçeriz,
Ey dost geçeriz.

Mal-u canı terk eyleyip geçeriz,
Ey dost geçeriz.

Biz el ele verip Hakka gidelim.
Biz el ele verip Hakka gidelim.

Gelin gönülleri tavaf edelim,
Tavaf edelim.

Gelin gönülleri tavaf edelim,
Tavaf edelim.

Gelin gönülleri tavaf edelim,
Tavaf edelim.

Gelin gönülleri tavaf edelim,
Tavaf edelim.