ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Yavuz Bülent Bakiler – Hz.Ali’nin Ehli Beyte Vasiyeti

Yavuz Bülent Bakiler Hz.Ali’nin Ehli Beyte Vasiyeti İlahi Sözü

Hz Ali Ehl-i Beyt’e Vasiyeti:
Dünya sizin peşinizde koşsa da siz onun peşinden koşmayınız,
Elinizden kaçırdığınız dünya malı için üzülmeyiniz,
Sözde ve eyleminizde Hakka bağlı kalınız.

Zulme karşı çıkınız ve zalimin karşısında mazluma yardım ediniz,
Kini içinizden söküp atınız muhaliflerinizi barışla yola getiriniz,
Sevgiye ve dostluğa dayalı bir toplum oluşturunuz,
Yetimleri gözetiniz. Haklarını koruyunuz ve onlarla yakınlık kurarak ihtiyaçlarını karşılayınız.

Komşularımıza iyi davranınız ve onlara yardımcı olunuz,
Kur’an-ı Kerim’in hükümlerine uyunuz,
Namazlarınızı zamanında ve en iyi şekilde eda ediniz,
Mescitleri İlim ve ibadet yoluyla Allah’ı zikrederek koruyunuz ve yaşatınız,
Canınızı ve malınızı Allah’ın yolunda feda ediniz.

Birliği bozacak her şeyden uzak durunuz,
Müslümanlar arasında sevgi ve dostluk oluşturunuz,
İyiliği emredip kötülükten alıkoyunuz böylece adaletin hakim olduğu bir toplum meydana getirmiş olursunuz,
İbn-i Mülcem’e iyi davranın ona yemeğinden verin ve suyumdan içirin.

Sonra Hz Hasan’a hitaben,
Ben ölürsem ağlama namazımı kıl ve yerimi gizli tut.