ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Yasir Altuntop – Taha Lena

Yasir Altuntop Taha Lena İlahi Sözü

Taha lena wesiletün lil bari nebği bihi nesre alel küffari,
Eduwwühü min külli xeyrin ari wesirruhu fi küllü qatrin arin.
We salli ya Rabbi bilen hisari eleyhi me ali ilehu ethari,
Wesehbihi we sairil exyari we külli müslimmin bi külli darin.

Qur’anuhul muhyi bi külli qari ehyal beraya min hu wel berari,
Elel ida kessarimil bettari we küllü herfin minhü zülfaqqari.

Ya Rebbena bi xiretil exyari Muhammedin hebibikel muxtari,
Hessin bihi ehwalena Ya Bari wermi e a diddini bil bewarin.
Werham ilahi ümmetel muxtari ewli idahe ğayle tessiğari,
Wel tut biha ya Rabbi fil eqtari we weqqiha min külli süin arrin.

Türkçesi:

Taha Rabbimize vesiledir O’nunla küfre karşı muzaffer oluyoruz,
O’nun düşmanı her türlü hayırdan mahrumdur ve O’nun sırrı her yerde gezer.
Ya Rabbi sınırsız salat rahmet et O’na ve temiz ehline de et,
Ve O’nun seçilmiş ashabına da ve her mekânda bulunan Müslümanlara da salat et.

O’nun Kur’an’ı her okuyanın okuyuşuyla canlanır yer ve çölleri de diriltir,
Düşmanlara keskin bir kılıçtır ve onun her harfi bir zülfikâr gibidir.
Ey Rabbim seçilmişlerin Efendisi Habibin Hz.Muhammed vesilesiyle,
Bizim halimizi iyileştir ve dininin düşmanlarını çöle attır.

Ey Rabbim seçilmiş Hz.Muhammed’in ümmetine rahmet eyle,
Onların küçük günahlarını ayıplarını ört,
Ve her yerde ümmete lütuf ve şefkat eyle,
Ve her türlü ayıp ve çirkinlikten koru.