ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Yasin Bilgi – Esmaül Hüsna

Yasin Bilgi Esmaül Hüsna İlahi Sözü

Er Rahmanu celle celaluhu Er Rahimü celle celaluhu El Meliku celle celaluhu El Kuddusu celle celaluhu,
Es Selamu celle celaluhu El Mü’minu celle celaluhu El Müheyminu celle celaluhu El Azizü celle celaluhu,
El Cebbaru celle celaluhu El Mütekebbiru celle celaluhu El Halıku celle celaluhu El Bariu celle celaluhu.

El Musavviru celle celaluhu El Gaffaru celle celaluhu El Kahharu celle celaluhu El Vehhabu celle celaluhu,
Er Rezzaku celle celaluhu El Fettahu celle celaluhu El Alimu celle celaluhu El Kabidu celle celaluhu,
El Basitu celle celaluhu El Hafidu celle celaluhu Er Rafiu celle celaluhu El Muizzu celle celaluhu.

El Müzillu celle celaluhu Es Semiu celle celaluhu El Basiru celle celaluhu El Hakemu celle celaluhu,
El Adlü celle celaluhu El Latifu celle celaluhu El Habiru celle celaluhu El Halimu celle celaluhu,
El Azimu celle celaluhu El Gafuru celle celaluhu Eş Şekuru celle celaluhu El Aliyyu celle celaluhu.

El Kebiru celle celaluhu El Hafizu celle celaluhu El Mukitu celle celaluhu El Hasibu celle celaluhu,
El Celilu celle celaluhu El Kerimu celle celaluhu Er Rakibu celle celaluhu El Mücibu celle celaluhu,
El Vasiu celle celaluhu El Hakimu celle celaluhu El Vedudu celle celaluhu El Mecidu celle celaluhu.

El Baisu celle celaluhu Eş Şehidu celle celaluhu El Hakku celle celaluhu El Vekilu celle celaluhu,
El Kaviyyu celle celaluhu El Metinu celle celaluhu El Veliyyu celle celaluhu El Hamidu celle celaluhu,
El Muhsi celle celaluhu El Mubdiu celle celaluhu El Muidu celle celaluhu El Muhyi celle celaluhu.

El Mümitu celle celaluhu El Hayyu celle celaluhu El Kayyumu celle celaluhu El Vacidu celle celaluhu,
El Macidu celle celaluhu El Vahidu celle celaluhu Es Samedu celle celaluhu El Kadiru celle celaluhu,
El Mukaddiru celle celaluhu El Muaddimu celle celaluhu El Muahhiru celle celaluhu El Evvelu celle celaluhu.

El Ahiru celle celaluhu Ez Zahiru celle celaluhu El Batınu celle celaluhu El Valiu celle celaluhu,
El Müteali celle celaluhu El Berru celle celaluhu Et Tevvabu celle celaluhu El Müntakımü celle celaluhu.
El Afüvvü celle celaluhu Er Raufu celle celaluhu Malikel Mülk celle celaluhu Zülcelalü celle celaluhu,
Vel İkram celle celaluhu El Muksitu celle celaluhu El Camiu celle celaluhu El Ganiyyu celle celaluhu.

El Muğniyyu celle celaluhu El Maniu celle celaluhu Ed Darru celle celaluhu En Nafiu celle celaluhu,
En Nuru celle celaluhu El Hadiu celle celaluhu El Bediu celle celaluhu El Baki celle celaluhu,
El Varisu celle celaluhu Er Raşidu celle celaluhu Es Saburu celle celaluhu Ya Allah celle celaluhu.