ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Yahya Soyyiğit – Zakir Ol

Yahya Soyyiğit Zakir Ol İlahi Sözü

Hakka gel yar ol zâkir ol zâkir Hak ile var ol zâkir ol zakir,
Çal nây-ı ‘aşkı öğren bu meşki Hakk sever ‘aşkı zâkir ol zakir.
Gül-gülistândır bâğ u bostândır bir nûristândır zâkir ol zakir,
Mürşid-i cândır zevk-i cinândır bezm-i cânândır zâkir ol zâkir.

Feyz-i Hudâ’dır Hâdî nidâdır Nûr-i hüdâdır zâkir ol zakir,
Geç hevâlardan mâsivâlardan al nevâlardan zâkir ol zâkir.

Derde dermandır âlî fermandır emr-i Kur`ân’dır zâkir ol zakir,
Nûr-i hidâyet mihr-i se’âdet bâb-ı reşâdet zâkir ol zâkir.
Kân-ı kerâmet şân u şerâfet bâb-ı şefâ’at zâkir ol zakir,
Lutfî’yi Allah eyleye lillah tûbû ilallah zâkir ol zakir.