ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Yahya Soyyiğit – Rahı Aşka Dağlayıp Didemden Subhanallah Diyelim

Yahya Soyyiğit Rahı Aşka Dağlayıp Didemden Subhanallah Diyelim İlahi Sözü

Râh-ı aşka sâlik olmak,
Takdîr-i ihsân gerek,
Derd-i Hakk’a sâbır olmak,
Vüs’at-ı vicdân gerek.

Kahrı lütfü bir bilenler,
Buldular feyzü necât,
Hayrı şerri Hakk’a nisbet,
Alima irfân gerek.

Dağlayıp didemden döktün yaşımı,
Ulu Mevlam asan etsin işimi,
Etsin bize iman Kur’an nasibi,
Derdimin dermanı sensin zikrullah,
Gönlümün sultanı sensin zikrullah.

Gönül yarasında buldum tabibi,
Ulu Mevlam merhem sarsın Habibi,
Etsin bize iman Kur’an nasibi,
Derdimin dermanı sensin zikrullah,
Gönlümün sultanı sensin zikrullah.

Subhanallah diyelim,
Hakkı tenzih edelim,
Kalb evini pak edip,
Her an tesbih çekelim.

Subhanallah diyerek,
Varlığı terk ederek,
Huzuru bir bilerek,
Her an tesbih çekelim.

Ahmed varı terk et de,
Tevhidi zevke er de,
O Allah-u Ekber de,
Her an tesbih çekelim.

Benim derdim çoktur Allah dağlar dayanmaz,
Derdimin dermanı Allah sendedir sende,
gönlümün sultanı Allah sendedir sende,
sen tımar etmezsen Allah yarem eyi olmaz.

Derdimin dermanı Allah sendedir sende,
gönlümün sultanı Allah sendedir sende,
sen merhem sürmezsen Allah kimseler el sürmez,
Derdimin dermanı Allah sendedir sende,
gönlümün sultanı Allah sendedir sende.

Dostu gönlümde buldum dedim Elhamdülillah,
Yoluna kurban oldum dedim Elhamdülillah,
Hu Allah Hu Allah Hu ile ile ile illallah,
Hu Allah Hu Allah Hu ile ile ile illallah,
Arif mümin zikreder kalple tefekkür eder.

Tefekkürü bulunca dedim Elhamdülillah,
Hu Allah Hu Allah Hu ile ile ile illallah,
Hu Allah Hu Allah Hu ile ile ile illallah.

Ey pâdişah-ı lem yezel,
Zât-ı ebed Hayy-ı ezel,
Ey lutfu bol kahrı güzel,
Lutfun da hoş kahrın da hoş.

Aman ya Kerim Allah,
Hoşdur bana senden gelen,
Ya gonca gül yâhud diken,
Ya bir hil’at ü ya da kefen,
Lutfun da hoş kahrın da hoş.

Aman ya Kerim Allah,
Ağlatırsan zâri zâri,
Eğer göstermezsen yâri,
Lâyık görür isen nârı,
Lutfun da hoş kahrın da hoş.

Aman ya Kerim Allah,
Âşık Yunus sana kuldur,
Gerek yaşat gerek öldür,
Gerek ağlat gerek güldür,
Lutfun da hoş kahrın da hoş,
Medet ya Kerim Allah.

Ahmed’im ben bu tende,
Çıktım Tura bedende.
Cennette mülk bulunca,
Dedim Elhamdülillah.

Hu Allah Hu Allah Hu ile ile ile illallah.
Hu Allah Hu Allah Hu ile ile ile illallah.