ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Yahya Soyyiğit – Esmaül Hüsna

Yahya Soyyiğit Esmaül Hüsna İlahi Sözü

Hüvallahüllezi lâ ilâhe illâ hüver Rahmanur Rahimül Melikül Kuddus Selamül Mü’minül Müheymin celle celaluh…

El Azizül Cebbarul Mütekebbirul Hâlıkul bâriul Musavvir celle celaluh,
El Gaffarul Kahharul Vehhabur Razzakul Fettahul Alîmül Kâbıdul Bâsıt celle celaluh,
El Hafıdur Rafıul Muizzul Müzillüs Semîul Basîrul Hakem celle celaluh.

El Adlul Latiful Habirul Halimul Azîmul Gafuruş Şekur celle celaluh,
El Aliyyul Kebirul Hafizul Mukitul Hasibul Celilul Kerim celle celaluh,
Er Rakibul Mucibul Vasiul Hakimul Vedudül Mecidul Baisuş Şehid celle celaluh.

El Hakkul Vekilül Kaviyyül Metinül Veliyyul Hamidül Muhsi Mübdiül Muid celle celaluh,
El Muhyi Mümitül Hayyul Kayyumul Vacidül Macidül Vahidül Ehad celle celaluh,
Es Samedül Kadirul Muktedirul Mukaddimul Muahhirul Evvelul Âhiruz Zahirul Batınül Vali Müteali celle celaluh.

El Berr Tevvabul Mun’imul Muntekımül Afüvvür Raufül Malikül Mülki Zülcelali velikram celle celaluh,
Er Rabbul Muksitul Camiul Ganiyyül Muğnil Mu’til Maniul Darrul Nafiul Hadiul Bedi’ celle celaluh,
El Bakiul Varisur Raşidus Saburus Sadıkus Settar celle celaluh.