ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Yahya Soyyiğit – Can Muhammed

Yahya Soyyiğit Can Muhammed İlahi Sözü

Muhammed dünyaya geldi melekler tebliğe indi,
Cihan muradına erdi can Muhammed nurdan Ahmed.
Muhammed dünyaya geldi melekler tebliğe indi,
Cihan muradına erdi can Muhammed nurdan Ahmed.

Muhammed anneden doğdu yeryüzü nura gark oldu,
Gönüller şaduman oldu can Muhammed nurdan Ahmed.
Gördüm göbeği kesilmiş sünnet olmuş toz ekilmiş,
Nurdan kundağa sarılmış can Muhammed nurdan Ahmed.

Abdulmuttalip dedesi hem Abdullah’tır babası,
Âmine hatun annesi can Muhammed nurdan Ahmed.
Kudret sürmesi gözünde gördüm melekler dizinde,
Nurdan nikabı yüzünde can Muhammed nurdan Ahmed.

Anneden doğdu Muhammed dileriz Haktan inayet,
İki cihanda selamet can Muhammed nurdan Ahmed.
Kırk yaşına girdi Ahmed peygamber oldu Muhammed,
Umarız senden şefaat can Muhammed nurdan Ahmed.

İndiler gökten melekler saf saf Kâbe gibi kıldılar beytim tavaf,
Geldi huriler bölük bölük nur yüzleri nurundan evim doldu nur.

Hem heva üzre döşendi bir döşek anı sündüz döşeyen anı melek,
Çün göründü bâna bu işler ayân hayret içre kalmış îdim ben hemân,
Yârılub dîvar çıkdı nâgehân üç bile hûrî banâ oldu ayân.

Bâzılar dirler ki, ol üç dilberîn Âsiye’ydi bîri ol meh-peykerîn,
Bîri Meryem Hâtun îdî âşikâr bîrisî hem hûrilerden bir nigâr,
Geldiler lûtf ile ol üç meh-cebîn verdiler banâ selâm ol dem hemîn,
Çevre yânımâ gelip oturdulâr Mustafâ’yı birbirîne muştulâr.

Dediler oğlun gibî hiç bir oğûl yâradılalı cihân, gelmiş değîl,
Bû senin oğlun gibi kadrî cemîl bir anâya vermemişdir ol Celîl,
Ulu devlet buldun ey dildâr sen doğiserdir senden ol hulkî hasen.