ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Yahya Soyyiğit – Aşık Hicabın Ref Eder

Yahya Soyyiğit Aşık Hicabın Ref Eder İlahi Sözü

Sâlik meratip kateder,
Tekrarı Hû yâ Hû ile.
Aşık hicâbın ref eder,
Ezkârı Hû yâ Hû ile.

Keşf-ü kerâmâta erer,
Cümle mâkâmatı geçer.
Vahdet gülün daim derer,
Gülzârı Hû yâ Hû ile.

Kesrette buldu vahdeti,
Mihnette buldu râhatı.
Firkâtte buldu vuslatı,
Her-bârı Hû yâ Hû ile.

Gel ey Senaî daima,
Hu zikrin et subh u mesa,
Ta keşf ola sana lika.