ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Servet Tekin – Sen Bu Cihan Mülkünü

Servet Tekin Sen Bu Cihan Mülkünü İlahi Sözü

Sen bu cihân mülkini Kâf’danKâf’adutdun tut,
Yâ bu ‘âlem mâlını oynayubanütdün tut,
Sen Süleymânköşkinde taht kurup oturdun bil,
Dîv ü perîyedüp-düz hükümler eyledün tut,
Sen Ferîdûn haznesin Nûşirevângencile,
Kârûn mâlını dahı sen mâlunakatdun tut.

Bu dünyâ bir lokmaduragızdadurçeynenmiş,
Çeynenmişi ne dutmakhâ sen anı yutdun tut,
Ömrün delim bir okdur yay içinde toptolu,
Tolmış oka ne turmakhâ sen anı atdun tut.

İş bu cihân mülkinden ansuzın ün iderler,
Ansuzını şimdi bil yaraklanupgitdün tut,
Çün denize gark oldun bogazuna geldi su,
Delübigitalbınmaiybî-çârebatdun tut.

Her gâh ki nefes gelür ol kîsendeneksilür,
Çünkîse ortalandı sen anı düketdün tut,
İş bu ecel şerbetini elbet dadısarsın,
Dadışuna şek yokdur şimdi anı datdun tut.

Âhir bir gün ölürsin ölüm vardurbilürsin,
Kamulardan ayrılupvarup sinde yatdun tut,
Yüz yıllar hoşlugıla ‘ömrün olursa Yûnus,
Sonucı bir nefesdür geç andan da ötdün tut.