ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Samed Selam – Hu İle

Samed Selam Hu İle İlahi Sözü

Mevlâ’m senin âşıkların devrân ederler Hû ile,
Yolundaki sâdıkların cevlân ederler Hû ile,
Durmaz dönerler felekler arz edip Hakk’a dilekler,
Arşın etrafın melekler cevlân ederler Hû ile.

Arzûlayıp dost illerin kokmağa ma’nâ güllerin,
Açıp muhabbet yolların meydân ederler Hû ile,
Durmaz dönerler felekler arz edip Hakk’a dilekler,
Arşın etrafın melekler cevlân ederler Hû ile.

Bülbül gibi dost bâğına kim düşe şevk ırmağına,
Derd-i muhabbet dâğına dermân ederler Hû ile,
Durmaz dönerler felekler arz edip Hakk’a dilekler,
Arşın etrafın melekler cevlân ederler Hû ile.

Aşkın şarâbından içip fânî alâyıkdan geçip,
Yakın havâsından uçup seyrân ederler Hû ile,
Durmaz dönerler felekler arz edip Hakk’a dilekler,
Arşın etrafın melekler cevlân ederler Hû ile.

Gör bülbülün sevdâsını gül şevkine kavgasını,
Açıp gönüllerypâsını handân ederler Hû ile,
Durmaz dönerler felekler arz edip Hakk’a dilekler,
Arşın etrafın melekler cevlân ederler Hû ile.