ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Raci Alkır – Bi Hörmeti Ya Rab Hazreti Allah

Raci Alkır Bi Hörmeti Ya Rab Hazreti Allah İlahi Sözü

Bi hörmeti ya Rab Hazreti Allah,
Yüz dutduk dergâhe hasbeten lillâh,
Amân Allah amân amân ver bize.

Habîb’indir senin Ahmed-i Muhtâr,
Ey keremler kâni ey Ganî Settâr,
Muhammed hurmeti amân yâ Gaffâr,
Amân Allah amân amân ver bize.

Bi-hurmeti ya Rab Sıddîk-ı Ekber,
Severdi Sıddîk’ı Zât-ı Peygamber,
Bi-hurmeti yâ Rab nâmûs-i ekber,
Amân Allah amân amân ver bize.

Bi-hurmeti yâ Rab Hazret-i Ali,
Dâmâd-ı Peygamber hakkā bir velî,
Şâh-ı velâyetdir nazlı cilveli,
Amân Allah amân amân ver bize.

Bi-hurmeti yâ Rab Hazret-i Ömer,
Elinde adâlet belinde kemer,
Ehl-i îmân olan merhamet umar,
Amân Allah amân amân ver bize.