ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Oruç Güvenç – La İlaha İll Allah

Oruç Güvenç La İlaha İll Allah İlahi Sözü

Fa’lem ennehu La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah…

Allah diyelim daim Mevla görelim n’eyler yolda duralım kaim Mevla görelim n’eyler,
Sen sanmadığın yerde şayet açıla perde derman erişe derde Mevla görelim n’eyler,
Gündüz olalım sâim gece olalım kaim Allah diyelim daim Mevla görelim n’eyler,
N’itdi bu Yûnus n’itdi bir doğru yola gitti bir şeyh eteğin tuttu Mevla görelim n’eyler,

Allah görelim n’eyler…

Canım kurban olsun senin yoluna adı güzel kendi güzel Muhammed Ahmed,
Gel şefaat eyle kemter kuluna adı güzel kendi güzel Muhammed Ahmed,
Mü’min olanların çoktur cefası Ahirette vardır zevk-u safası.

On sekiz bin âlemin Mustafa’sı adı güzel kendi güzel Muhammed Ahmed,
Yunus neyler iki cihanı sensiz sen Hak Peygambersin şeksiz gümansız Ahmed,
Sana uymayanlar, gider imansız adı güzel kendi güzel Muhammed Ahmed.

Gaflet ile Hakk’ı buldum diyenler er yarın Hakk dîvânında bell’olur,
Âhiret tedârikin gördüm diyenler er yarın Hakk dîvânında bell’olur.
Kiminin adı sôfî kiminin dervîş derviş isen kardaş takvaya çalış.

Gizlice yollardan sen Hakk’a eriş er yarın Hakk dîvânında bell’olur,
Devletlûyum deyip fakîre gülme gülüp gülüp ya hu kem nazar kılma,
Ölüm vardır kardeş sen gâfil olma er yarın Hakk dîvânında bell’olur.