ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Oruç Güvenç – Allah Allah Allah

Oruç Güvenç Allah Allah Allah İlahi Sözü

Kurbanlar tığlanıp gülbenk çekildi,
Gaflet uykusundan uyana geldim,
Dört kapı sancağı anda dikildi,
Üryan büryan olup meydana geldim.
Üryan büryan olup meydana geldim.

Pirin eşiğine koydum başımı koydum başımı,
İçeri aldılar döktüm yaşımı,
Erenler yolunda gör savaşımı,
Can ve baş koyarak kurbana geldim,
Can ve baş koyarak kurbana geldim.

Yolumuz on iki İmama çıkar İmama çıkar,
Mürşidim Muhammed Ahmed-i Muhtar,
Rehberim Ali’dir sahip-i Zülfikar.
Kulundur Şahi’ya divana geldim,
Hünkar Bektaş Veliye divana geldim.

Bu yolu kurmuşlar Muhammed Ali Hak dilene Hakkın erkanıdır bu,
Münkirler giremez demedin beli sadıklar girerler meydanıdır bu.

Musa Kazım’dan Ayrıldı Bir Şah,
Son Meyvası Pirin Bektaş Eyvallah.
Rum’u İrşad eden Ol Gül Yüzlü Mah,
Ayin-i Cem’in Şahmerdanıdır Bu.

Mehlika sakiler bade sunarlar Sundukça Ali’nin elin anarlar,
Baba Günci kevser içip kanarlar, Ariflere Şah’ın burhanıdır bu.

Cân u dilden fânî kıldın âkıbet,
İkisin vîrâne kıldın âkıbet.
Dâne iken bâğ u bostân eyledin,
Dâneyi yüz dane kıldın âkıbet.

Şol cünûn zencîrin tahrîk ederek,
Sen beni dîvâne kıldın âkıbet.
Ey Fakîrullah bu Hakkı bendeni,
Âşık-ı ferzâne kıldın âkıbet.

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah.