ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Orhan Aksu – Gönül Hakikate Erdikten Beri

Orhan Aksu Gönül Hakikate Erdikten Beri İlahi Sözü

Gönül hakikate erdikten beri,
Muhabbet yolunu ala gelmiştir.
İyiyi kötüyü gördükten beri,
Şu benzim sararıp sola gelmiştir

Gece gündüz fikrim, ebedî yârda,
Ciğer kebap oldu manevî narda.
Garip kalan bülbül şu ilkbaharda,
Muradın almaya güle gelmiştir.

Dertli bülbül, bahçelerde bağlarda,
Figân eder gül açtığı çağlarda.
Mor sümbüllü, gonca güllü dağlarda,
Gönül devasını bula gelmiştir.

Bu gurbette ayrılığın elinden,
Zarar gelir kötülerin dilinden.
Akıp giden, cehaletin selinden,
Bağrımız kan ile dola gelmiştir.