ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Mustafa Demirci – Didemiz Giryan

Mustafa Demirci Didemiz Giryan İlahi Sözü

Didemiz giryan sinemiz suzan.
Ruhumuz hayran halvetiyiz biz.
Cismimiz püryan derdimiz derman.
Aşkımız burhan celvetiyiz biz.

Seyr ile seyran, aşk ile devran.
Ederiz her an Kadirileyiz biz.
Hayyül bakiyiz, dost müştakiyiz.
Aşka sakiyiz, nakşileriz biz.

Zikrimiz esma, fikrimiz müsemma.
Seyrimiz evedna, bedeviyiz biz.
Mahremiz Racee bülbülüz yare.
Har’ız ağyare rufaiyiz biz.

Ölmeden öldük, sonra dirildik.
Uçmağa girdik, mevleviyiz biz.
Bizdedir halvet, dost ile ülfet.
Bulmuşuz vuslat, dusukiyiz biz.

Feyz ile feyzan, ararız heran.
Cismimiz türab, cerrahiyiz biz.
Hak için bulduk, nur ile dolduk.
Aşkla yoğrulduk, şazeliyiz biz.

Bizdedir halvet, dost ile ülfet.
Bulmuşuz vulat, bektaşiyiz biz.
Bizdedir kadem, bizdedir Meryem.
Kesilmez duadan, bayramiyiz biz.

On iki pirre bendeyiz bende.
Hak’kın yolunda hüsamiyiz biz.
Sami ko halkı, ara bul Hakkı.
Yoludur aşkı, uşşakileriz biz.

Senin aşkınla mecnunum ve lakin iştiharım yok.
Demâdemdarı hasretle figândan başka kârım yok.

Meta-ı lütfunu almak için sermayesiz geldim.
O türlü bir tehîdestim ki Hakta ihtiyarım yok.

Ne ilm-ü marifet verdin ne cah-u menkıbet ya rab.
Bihamdillah ki bir zerre medar-ı iftiharım yok.

Benî nev-i beşer resminde ancak bir heyûlâ var.
Cihânda kâm alırdım ben olaydı ger o varım yok.

Ne dârım var benim esad ne de meyl-i diyârım var.
Cemâl-i yârdan başka diğer bir intizârım yok.
Medet ya şahul alemin…