ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Mehmet Gökçe – Gönül

Mehmet Gökçe Gönül İlahi Sözü

Gönül aşk atına bineli beri, muhabbet yoluna olagelmiştir,
Gözüm Dost katına gireli beri, benzim sararıp solagelmiştir.
Gece gündüz fikrim ebedi yarda, ciğer kebab oldu manevi narda,
Garip kalan bülbül evvel baharda, muradın almaya güle gelmiştir.

Dertli bülbül bahçelerde bağlarda figan eder güller açtığı çağlarda,
Mor sümbüllü, gonca güllü dağlarda, gönül devasını bula gelmiştir.
Bir zamanlar sohbetine erdiğim, mübarek yüz ile şereflendiğim,
Güzeller güzeli seyreylediğim bu fani dünyada olagelmiştir.