ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Mehmet Emin Ay – Tecellay-ı Cemalinden

Mehmet Emin Ay Tecellay-ı Cemalinden ilahi sözü

Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nev-bahâr âteş,
Gül âteş, bülbül âteş, sünbül âteş, hâk ü hâr âteş,

Şua’ı âfitâbındır yakan bi’l cümle uşşâkı,
Dil âteş, sîne âteş, hem dü çeşm-i eşk-bâr âteş,

Hayal-i şem’-i rûyinle aceb mi yansa cân u dil,
Nigârım gel de gör kalbimde âteş âh u zâr âteş,

Ne mümkün bunca âteşle şehîd-i aşkı gasletmek,
Cesed âteş, kefen âteş, hem âb-ı-hoş-güvâr âteş,

Ben el çektim safa-yı hatır u ârâm-ı canımdan,
Safa âteş, cefa âteş, firar âteş, karar âteş,

Ne yapsam bu dil-i mahzûnu mesrur eylemem şahım,
Gam âteş, gam-güsar âteş, temenna-yı mesar âteş,

Ümid-i afiyet besler mi Es’ad yârdan hâşâ,
Saçar oldukça gözden ol nigâr-ı gül-i zâr âteş.