ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Mehmet Emin Ay & Mustafa Demirci – Gönül Nur-i Cemâlinden

Mehmet Emin Ay & Mustafa Demirci Gönül Nuri Cemâlinden ilahi sözü

Gönül nur-i cemâlinden habibim bir ziya ister,
Gözüm hâk-i rehinden ey tâbibim tûtiyâ ister.
Safâ-yı sîneme zulmet veren jeng-i günâhımdır,
Aman ey kân-ı ihsân zulmet-i kalbim cilâ ister

Sarıldım dâmen-i ihsanına ey şâfi-i ümmet,
Dâhilek ya Muhammed hasta canım bir devâ ister.

Gül-i ruhsârına meftûn olanlar şüphesiz sensiz
Ne mülk ü mâl ü câh ister ne de zevk ü sâfa ister.
N’ola bir kerre şâd olsun cemâli bâ-kemâlinle,
Ki kemter bendeniz Es’ad sana olmak fedâ ister.