ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Mehmet Emin Ay – Dil Hanesi Pür Nur Olur

Mehmet Emin Ay Dil Hanesi Pür Nur Olur ilahi sözü

Dil hânesi pür nur olur,
Envâr-ı zikrullâh ile,
İklîm-i dîl mâmur olur,
Mîmâr-ı zikrullâh ile.

Her müşkil iş âsân olur,
Derd-i dile dermân olur,
Cânın içinde cân olur,
Esrâr-ı zikrullâh ile.

Gör ehli hâlin fırkasın,
Çak etti ceyb-i hırkasın,
Devreyle zikrin halkasın,
Pergah-ı zikrullâh ile.

Ahmed seni ikrar eder,
Hem zikrini tekrar eder,
İhlasını iş’ar eder,
Eş’ar-ı zikrullâh ile