ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Mehmet Akça – Açıldı Çün Bezmi Elest

Mehmet Akça Açıldı Çün Bezmi Elest İlahi Sözü

Açıldı çün bezm-i elest,
Devr eyledi peymânesi,
Andan içenler oldu mest,
Ayılmadı mestânesi.

Ol bâdeden kim nûş ider,
İçdiği dem serhôş ider,
Deryâ gibi ol cûş ider,
Esrük olur dîvânesi.

Savm-ı sivâyı kim tutar,
Iyd-i visâle ol yeter,
Bülbül gibi dâim öter,
Gülşen olur kâşânesi.

Bayrâma ol âşık irer,
Kim Hak cemâlini görer,
Dost bezminin zevkin sürer,
Pür-nûr olur dil-hânesi.

Aç gözünü Hak ile bak,
Oku Hüdâyî’den sebak,
Kâmil olurmuş ehli-i Hak,
Doğmazdan evvel ânesi.