ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Mahmut Durgun – Mevlüt

Mahmut Durgun Mevlüt İlahi Sözü

Hazreti Haktan hidayet isteyen,
Mevlüdü paki Rasululllaha gel,
Fahri alemden inayet isteyen,
Mevlüdü paki Rasulullaha gel.

Bil ğenimet leyleyi mevludu sen,
Ğafil olma razı et mabudusen,
Bulmak istersen eger maksudu sen,
Mevlüdü paki Rasulullaha gel.

Elde fırsat var iken ey natıvan,
Nefse uyma ğa bu gafletten uyan,
Her beladan bulmak istersen eman,
Mevlüdü paki rasulullaha gel.

Ger dilersin daima şad olasın,
Rahmeti gufran ile yad olasın,
Du cihanda gamdan azad olasın,
Mevlüdü paki rasulullaha gel.

Her dualem bulmak istersen necat,
Ruhu fahrul alemine ver salat,
Masiva-ı samiye kalbinden at,
Mevlüdü paki rasulullaha gel.

Ey hudavandı azimu padişah,
Rahmetindir cümle mahlu kapenah,
Alemi bir demde icad eyledin,
Kun dedin mahmuru bunyad eyledin.

Bi meşekkat ey kerimu girdigar,
Kudretin bu masivayı kıldıvar,
Çün bu alem yok iken buldu vucud,
Zatının birligine oldu şuhud.