ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Mahir Karakoç – Can Ellerinden Gelmişem

Mahir Karakoç Can Ellerinden Gelmişem İlahi Sözü

Can ellerinden gelmişem,
Fani mekanı neylerem,
Ol mülke meylim salmışam,
Ben bu cihanı neylerem.

Aşkın şarabın içmişem,
Dil gülşenine göçmüşem,
Ben varlığımdan geçmişem,
Nam u nişanı Neylerem.

Dünyaya geldim gitmeye,
İlm ile hilme yetmeye,
Aşk ile an seyretmeye,
Ben inü anı neylerem.

Dilden dile bin terceman,
Varken ne söyler bu lisan,
Çün can u dildir hem-zeman,
Nutk u beyanı neylerem.

Hakkı Cemii Halkdan,
Müstağniyem Billahi ben,
Hallâk-ı alem var iken,
Halk-ı zamanı neylerem.