ilahi sözünü paylaş
0 - Henüz bu ilahi sözünü beğenen olmadı, ilk sen beğen!

Latif Öz – Arz Et Cemalin

Latif Öz Arz Et Cemalin ilahi sözü

Arz et cemâlin göreyim ey mâh-ı tâbân Mustafâ,
Ref’ et nikâb-ı rûyunu şems-i dırahşân Mustafâ
Hakk’ın sen oldun mazharı, sensin kamunun rehberi
Seni seven olur velî gevherlerle kân Mustafâ

Seninle oldu âfitâb gönderdi Hakk saba kitâb,
Âşıklara feth oldu bâb ey derde dermân Mustafâ,
Medh eylemek seni muhâl, meddâhın oldu zülcelâl,
Muhyî kuluna kıl visâl ey Hakk’a mihmân Mustafâ.