ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Hasan Kılıçatan – Zakir Allah Dedikçe

Hasan Kılıçatan Zakir Allah Dedikçe İlahi Sözü

Arş-ı Âzam sallanır sofi Allah dedikçe levhü kalem,
Levh-ü kalem allanır, zakir Allah dedikçe sofi Allah dedikçe.
Sofiyi nar mı yakar, enhar-ı tevhid akar,
Melekler Arştan bakar zakir Allah dedikçe sofi Allah dedikçe.

Arşa düşer velvele ferşe düşer zelzele,
Aşkullah kalbe gele zakir Allah dedikçe sofi Allah dedikçe.
Arşa düşer velvele ferşe düşer zelzele,
Aşkullah kalbe gele zakir Allah dedikçe sofi Allah dedikçe.

Nur-i hidayet doğar emtar-ı hikmet yağar,
Hubbullah kalbe sığar zakir Allah dedikçe sofi Allah dedikçe.
Hikmeti dersi aref malum olur her taraf,
Tevhiddedir bu şeref zakir Allah dedikçe sofi Allah dedikçe.

Feyz-i Mevla yâr olur zikrullah dildar olur,
Tarik-i ağyar olur zakir Allah dedikçe sofi Allah dedikçe.
Mihr-i hidayet zahir nûr-i hidayet bâhir,
Zikirde olur mahir zakir Allah dedikçe sofi Allah dedikçe.

Nasırı Allah olur Keremullahı bulur,
Dârü’l-emânda kalır zakir Allah dedikçe sofi Allah dedikçe.
Lütfi’ye Hak’dan kerem derdine bula merhem,
Feth ola bâb-ı harem zakir Allah dedikçe sofi Allah dedikçe.

Nasırı Allah olur Keremullahı bulur,
Dârü’l-emânda kalır zakir Allah dedikçe sofi Allah dedikçe.
Zâkire mezkûr imdad eder olur gönül şâd,
Zikrullah eder irşad zakir Allah dedikçe sofi Allah dedikçe.