ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Hasan Kılıçatan – Haydar Ali

Hasan Kılıçatan Haydar Ali İlahi Sözü

Nuri ayni Muhammed’dir Şah-ı Merdan Haydar Ali,
Dürr-i deryayı Ahmed’dir Şah-ı Merdan Haydar Ali,
Haydar Haydar Haydar Ali Şah-ı Merdan Haydar Ali.

Esedullah’ı galiptir rızaullaha taliptir,
Hubb-i sivadan taibtir Şah-ı Merdan Haydar Ali,
Haydar Haydar Haydar Ali Şah-ı Merdan Haydar Ali.

Erenlerin merdanesi bahr-i irfan dürdanesi,
Şem-i Hüda pervanesi Şah-ı Merdan Haydar Ali,
Haydar Haydar Haydar Ali Şah-ı Merdan Haydar Ali.

Bezm-i saadet çerağı mihr-i hidayet durağı,
Lübb-i risalet kırağı Şah-ı Merdan Haydar Ali,
Haydar Haydar Haydar Ali Şah-ı Merdan Haydar Ali.

Aliyyül A’la harfidir Hasen Hüseyin zarfidir,
Cemal-i canan zülfüdür Şah-ı Merdan Haydar Ali,
Haydar Haydar Haydar Ali Şah-ı Merdan Haydar Ali.

Gül-i gülbün-i Hüda’dır ezelde şi’ri Hüda’dır,
Hakkın yolunda fedadır Şah-ı Merdan Haydar Ali,
Haydar Haydar Haydar Ali Şah-ı Merdan Haydar Ali.

Velayet gül gülistanı ilm-i vahdet debistanı,
Ali’dir cedd-i Geylani Şah-ı Merdan Haydar Ali,
Haydar Haydar Haydar Ali Şah-ı Merdan Haydar Ali.

Lütfi sür yerlere yüzler bu yolda olsun bu gözler,
Kevser’in başında gözler Şah-ı Merdan Haydar Ali,
Haydar Haydar Haydar Ali Şah-ı Merdan Haydar Ali.