ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Hasan Kılıçatan – Allah Diyerek

Hasan Kılıçatan Allah Diyerek İlahi Sözü

Benim şeyhim Menzil’de himmeti var her yerde sevgisi gönüllerde taşar Allah diyerek,
Aşk selinde çağladır cezbe verir ağlatır nefisleri bağlatır ezer Allah diyerek,
Açar kalpte gözleri nurlandırır yüzleri baldan tatlı sözleri söyler Allah diyerek,
Gerçek mü’min olanı muhabbetle dolanı aşk bahrine dalanı bulur Allah diyerek,
Hakkın yâdı dilinde vefa var her halinde sonsuz mana gölünde yüzer Allah diyerek.

Gönle vecdi doldurur kalbe dostu buldurur nur içine daldırır yıkar Allah diyerek,
Göremesin eşini hiç bırakma peşini nice müşkil işini çözer Allah diyerek,
Bir tutuşta elini değiştirir halini Hakka arzuhalini yazar Allah diyerek,
Nisbet kokar gülleri zikreder bülbülleri diriltir gönülleri bakar Allah diyerek.

Ağaç kaşığı aldım vurdum çorbaya daldım dertlerden şifa buldum içtim Allah diyerek,
İlmi ledün öğretir hal lisanı söyletir dört kitabı belletir Hakk’tır Allah diyerek,
Sofileri âlidir ekserisi velidir Allah için delidir dostum Allah diyerek,
Seydamda gör heybeti iste çoktur gayreti yıldırımdır himmeti yetiş Allah diyerek.

Soyu mübarek soydur yüzü sanki bir nurdur bugün teveccüh vardır Rabbim Allah diyerek,
Sultanım efendimsin gönlümde hurşidimsin uyaran mürşidimsin daim Allah diyerek,
Hatmeye oturmuşum gözlerimi yummuşum feyiz gelmiş coşmuşum birsin Allah diyerek,
Müftü yanar neylesin dostlar çare söylesin şeyhim himmet eylesin daim Allah diyerek.