ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Grup Dem – Esma Zikir (Ya Rabbi)

Grup Dem Esma Zikir İlahi Sözü (Ya Rabbi)

Ya Rabbi mağfirli zünubi Ya Rab,
Ya Rabbi mağfirli zünubi Ya Rab.
Ve ente erhamür rahimin Ya Rab,
Ve ente erhamür rahimin Ya Rab.

Subhaneke ya Gaffar Ya Allah,
La yağfiru zünube illa.
İlahi ente maksudi,
Ve rızake maksubi,
La ilahe illa ente.

Subhaneke Ya Allah, Ya-Rahmân, – Ya -Rahîm, – Ya -Melik, – Ya -Kuddûs, – Ya-Selâm, – Ya -Mü’min, – Ya -Müheymin, – Ya -Azîz, – Ya -Cebbâr, – Ya -Mütekebbir, – Ya -Hâlık, – Ya -Bâri, – Ya -Musavvir, – Ya -Gaffâr, – Ya -Kahhâr, – Ya -Vehhâb, – Ya -Rezzâk, – Ya -Fettâh, – Ya -Alîm, – Ya -Kâbıd, – Ya -Bâsıt, – Ya -Hâfıd, – Ya -Râfi, – Ya -Mu’ız, – El-Müzil, – Ya -Semi, – Ya -Basîr, – Ya -Hakem, – Ya -Adl, – Ya -Latîf, – Ya -Mecîd, – Ya -Bâis, – Ya -Şehîd, – Ya -Hakk, – Ya -Vekîl, – Ya -Kaviyy, – Ya -Metîn , – Ya -Veliyy, – Ya -Hamîd, – Ya -Muhsî, – Ya -Mübdi, – Ya -Muîd, – Ya -Muhyî, – Ya -Mümît, – Ya -Hayy, – Ya -Kayyûm, – Ya -Vâcid, – Ya -Macîd, – Ya -Vâhid, – Ya -Samed, – Ya -Kâdir, – Ya -Muktedir, – Ya -Mukaddim, – Ya -Muahhir, – Ya -Evvel, – Ya -Âhir, – Ya -Zâhir, – Ya -Bâtın, – Ya -Vâlî, – Ya -Müteâlî, – Ya -Berr, – Ya -Tevvâb, – Ya -Müntekim, – Ya -Afüvv, – Ya -Raûf, – Mâlik-ül Mülk, – Zül-Celâli vel ikrâm, – Ya -Muksit, – Ya -Câmi, – Ya -Ganiyy, – Ya -Mugnî, – Ya -Mâni, – Ya -Dârr, – Ya -Nâfi, – Ya -Nûr, – Ya -Hâdî, – Ya -Bedî, – Ya -Bâkî, – Ya -Vâris, – Ya -Reşîd, – Ya -Sabûr, Ya zul Celali vel ikram La İlahe…

İllallah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.