ilahi sözünü paylaş
0 - Henüz bu ilahi sözünü beğenen olmadı, ilk sen beğen!

Gökmen – Gönül Çalab’ın Tahtı

Gökmen Gönül Çalab’ın Tahtı İlahi Sözü

Miskinlikte buldular, kimde erlik var ise merdivenden ittiler, yüksekten bakar ise.
Gönül yüksekte gezer, daima yoldan azar, dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise.
Ay ay ay ay ay ay yanıyor gönlüm ay ay ay yanıyor yanıyor gönlüm
Gönül Çalab’ın tahtı, Çalab gönüle baktı kim gönül yıkar ise iki cihan bedbahtı,

Ak sakallı bir koca, hiç bilmez ki hal nice emek vermesin hacca, bir gönül yıkar ise.
Sağır işitmez sözü, gece sanar gündüzü kördür münkirin gözü, âlem münevver ise
Ay ay ay ay ay ay yanıyor gönlüm ay ay ay yanıyor yanıyor gönlüm
Gönül Çalab’ın tahtı, Çalap gönüle baktı kim gönül yıkar ise iki cihan bedbahtı,