ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Erkan Mutlu – Efendim

Erkan Mutlu Efendim İlahi Sözü

Gelenler erer nûra, her biri bir sürûra,
Rahmet yağar her yana, kalır mahrûm gözsüzler.
Gelenler erer nûra, her biri bir sürûra,
Rahmet yağar her yana, kalır mahrûm gözsüzler.

Erse pâyine başım, hep çağlasa gözyaşım,
“Sen Sen” deyip ağlasam, kalkar bütün pürüzler.
Hasret Sana bu gözler, gönlüm yolunu gözler,
Huzûra ersem bir kez, bahara döner güzler.

Erse pâyine başım, hep çağlasa gözyaşım,
Sen Sen deyip ağlasam, kalkar bütün pürüzler.
Köyünün pembe rengi, bulunmaz asla dengi,
Temizlenip giderler, günâhla gelen yüzler.

Gelenler erer nûra, her biri bir sürûra,
Rahmet yağar her yana, kalır mahrûm gözsüzler.
Toprağından tozundan, o mübârek izinden,
Zulmetli dünyâlara akar gelir gündüzler.

Erse pâyine başım, hep çağlasa gözyaşım,
Sen Sen deyip ağlasam, kalkar bütün pürüzler.
Toprağından tozundan, o mübârek izinden,
Zulmetli dünyâlara akar gelir gündüzler.

Ölgün ne desem Sana, medhin düşmezdi bana,
Bir şey diyeyim dedim, vefa etmedi sözler.
O derin şefkatinden, çok engin himmetinden,
Dönüp bir teveccüh kıl; rûhum lütfunu özler!