ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Bayram Koca – Şahı Mümeccedsin Efendim

Bayram Koca Şahı Mümeccedsin Efendim İlahi Sözü

Sultan-ı Resul Kâbe-yi ulyasın Efendim,
Envar-ı Hüda nüsha-i Kübrasın Efendim.

Hem ilm-i ilâhide müzekkâsın Efendim,
Mahbub-i Huda hutbe-i bâlâsın Efendim.

Sen Ahmed-i Mahmud-u Muallasın Efendim,
Haktan bize mir’at-ı mücellasın Efendim.

Hutben okunur minber-i iklîm-i bekâda,
Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-ı cezâda.

Ümmetlerinin geçme dedi adı kazada,
Sen eyle kerem bizlere ruz-i cezada.

Sen Ahmed-i Mahmud-u Muallasın Efendim,
Haktan bize mir’at-ı mücellasın Efendim.

Biz ey ki sana ümmetiz ey Rahmet-i Rahman,
Ne ümidi ne canı olmayız ettikse de isyan.

Elbette şefaat edersin bizleri şanınla,
Sayende biz oluruz mazhar-ı gufran.

Sen Ahmed-i Mahmud-u Muallasın Efendim,
Haktan bize mir’at-ı mücellasın Efendim.

Yanan kalbe devasın sen bulunmaz bir şifasın sen,
Dilersen rehnumasın sen.

Sen Ahmed-i Mahmud-u Muallasın Efendim,
Haktan bize mir’at-ı mücellasın Efendim.

Sen Ahmed-i Mahmud-u Muallasın Efendim,
Haktan bize mir’at-ı mücellasın Efendim.

Salli ve sellim ve barik alâ es’adi ve eşrafi nur-i cemîıl enbiyâ-i vel mürselîn,
Salâvatullahi ve selamuhu aleyna ve aleyhim ecmain,
Velhamdü lillâhi Rabbil Âlemin.