ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Ahmed Muhammed – Rasulullahın İsimleri

Ahmed Muhammed Rasulullahın İsimleri İlahi Sözü

Cebrail(AS) geldi dedi ki=Ya Muhammed(SAV).Allah C.C.sana selam ediyor ve buyuruyor ki=İzzet ve celalim hakkı için senin adını taşıyan kimseyi azaplandırmam.

Resulullah Efendimiz(SAV)’in mübarek isimleri ve manaları;

Ya Abdullah ya Abid ya Adil ya Ahmed ya Ahsen ya Aliy ya Alim ya Allame ya Amil ya Aziz ya Beşir ya Burhan(SAV)
Ya Cebbar ya Cevad ya Ecved ya Ekrem ya Emin ya Fadlullah ya Faruk ya Fettah ya Galib ya Ganiy ya Habib ya Hadi(SAV)
Ya Hafız ya Halil ya Halim ya Halis ya Hamid ya Hammad ya Hanif ya Kamer ya Kayyum ya Kerim ya Macid ya Mahmud(SAV)
Ya Mansur ya Masum ya Medeni ya Mehdi ya Mekki ya Merhum ya Mes’ud ya Metin ya Muallim ya Mukteda ya Mübarek ya Mücteba ya Mükerrem(SAV)

Ya Müktefi ya Münir ya Mürsel ya Mürteza ya Muslih ya Mustafa ya Müstakim ya Muti’ ya Mu’ti ya Muzaffer ya Müşavir ya Naki(SAV)
Ya Nakib ya Nasih ya Natık ya Nebi ya Neciyyullah ya Necm ya Nesim ya Nezir ya Ni’met ya Nur ya Rafi ya Ragıb(SAV)
Ya Rahim ya Razı ya Rasul ya Reşid ya Said ya Sabir ya Sadullah ya Sadık ya Saffet ya Sahib ya Salih ya Selam(SAV)
Ya Seyfullah ya Seyyid ya Şafi ya Şakir ya Taha ya Tahir ya Taki ya Tayyib ya Vafi ya Vaiz ya Vasıl ya Yasin ya Zahid ya Zakir(SAV)