ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Ahmed Muhammed – Esmaül Hüsna

Ahmed Muhammed Esmaül Hüsna İlahi Sözü

Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa(SAV) Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar; ‘Allahın doksan dokuz ism-i şerifi vardır,bunları ezberleyenler Cennete girer,Allah tektir teki sever.’ Buhari Müslim.

Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.

Hüvallahüllezi la ilahe illa hüverrahman er Rahim el Melik el Kuddus es Selam el Mü’min el Müheyminü celle celaluh.

El Aziz el Cebbar el Mütekebbir el Halık el Bari el Musavvir el Gaffaru celle celaluh.
El Kahhar el Vehhab er Razzak el Fettah el Alîm el Kabıd el Basıtu celle celaluh.
El Hafıd er Rafi’ el Muızz el Müzill es Semi’ el Basır el Hakim celle celaluh.
El Adl el Latif el Habir el Halim el Azim el Gafur eş Şekuru celle celaluh.
El Aliyy el Kebir el Hafiz el Mukit el Hasib el Celil el Kerimu celle celaluh.

Er Rakıb el Mucib el Vasi’ el Hakim el Vedud el Mecid el Baisu celle celaluh.
Eş Şehid el Hakk el Vekil el Kaviyy el Metin el Veliyy el Hamidu celle celaluh.
El Muhsi el Mubdi’ el Muıd el Muhyi el Mümit el Hayy el Kayyumu celle celaluh.
El Vacid el Macid el Vahid el Ehad es Samed el Kadir el Muktediru celle celaluh.

El Mukaddim el Muahhir el Evvel el Âhir ez Zahir el Batın el Veliyyu celle celaluh.
El Müteali el Berr et Tevvab el Muntekım el Afüvv er Rauf Malikul Mulk celle celaluh.
Zül Celali Vel İkram el Muksıt el Cami’ el Ganiyy el Muğniy el Mu’ti celle celaluh.
El Mani’ ed Darr en Nafi’ en Nur el Hadi el Bedi’ el Bakiu celle celaluh.
El Varis er Raşid es Saburu celle celaluh.