ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Adnan Varveren – Geylani

Adnan Varveren Geylani İlahi Sözü

Abdulkadir kükredi yerler gökler inledi semadaki melekler Geylani’yi dinledi,
Elleri kudüm çalar kudüm Allah der ağlar benim pirim Geylani âlemlere can katar.

El kutbul veliyyül eşheb el Gavsütturabül mezheb edhul li hama hu meşreb min hamri sefa vel hali,
Abdulkadir-i Geylani zül kasri fehhil ekvani Abdülkadir-i Geylani ba’zül eşheb semedani.

Tekkemiz zinetlidir pirimiz hürmetlidir Abdülkadir Geylani’m imanı kuvvetlidir,
Kabeden su içmişim ben bu yolu seçmişim Geylani’nin aşkına ben canımdan geçmişim,
Ya Rabbi ya Muhyiddini el alima addemkini efdal li Behaaddini velhamdü safa vel hali,
efdal li Behaaddini velabdü safa vel hali…

Abdulkadir-i Geylani zül kasri fehhil ekvani Abdülkadir-i Geylani ba’zül eşheb semedani.

Mekke’dedir kıblesi Bağdat’tadır türbesi ona mürid olanın açılır göz perdesi,
Bağdat’ta durmuş yatar müridlere nur saçar gönüllerin sultanı can Ahmed ona bakar.

Lebbeyna hu muznadanı şahid nale hül burhana veznudina bihi kana cellellahu zül ihsana,
Abdulkadir-i Geylani zül kasri fehhil ekvani Abdülkadir-i Geylani ba’zül eşheb semedani.

Zâhide Aç gözünü, sahraya bak da ibret al şu direksiz kubbe-i elvana bak da ibret al,
Zikr-i Mevla ile her dem kalbi saffeyleyüp daima ayine-i dünyaya bak da ibret al.

Arif isen zerrece çekme fenanın mihnetin herkesin yari Hudadır elbet verir kısmetin,
Görmek istersen Cenab-ı Kibriyanın himmetin her gün seher vakti kalk deryaya bak da ibret al.

Kande gitti geldiler dünyaya bunca kahraman birbirine fendedüp onlar da oldu imtihan,
Yer götürü tahtını hani sultan Süleyman aç gözünü devlet-i İskender’e bak da ibret al.

Derviş Ömer gel güvenme bu fena devletine bu dünya bir zıllü hayat aldanma zinetine,
Padişah olsan da derler er kişi niyyetine var musallada yatan mevtaya bak da ibret al.